Adverbs of manner (przysłówki sposobu) są zazwyczaj pojedyńczymi słowami pochodzącymi od przymiotników do których dodana jest końcówka -ly:

 • whole – wholly
 • dull – dully
 • full – fully
 • shrill – shrilly
 • due – duly
 • true – truly
 • busy – busily
 • easy – easily
 • happy – happily

Przysłówki sposobu określają w jaki sposób coś jest lub zostało zrobione np:

 • She sings beautifully. (Śpiewa pięknie)
 • He drives terribly. (Kieruje okropnie).
 • They play tennis aggressively (Grają w tenisa agresywnie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *