Przysłówki celu odpowiadają na pytania: Po co? Dlaczego? Są to zazwyczaj konstrukcje gramatyczne złożone, tzn. nie będące pojedyńczymi wyrazami. Często przysłówkiem celu jest bezokolicznik, np.: Idę do domu, żeby zjeść obiad. Słowo ‚zjeść’ jest bezokolicznikiem, który przedstawia cel "pójścia do domu".

 1. I went out to buy some milk.(Wyszedłem z domu, żeby kupić mleko)
 2. She came to say goodbye. (Przyszła, żeby się pożegnać)
 3. He brought it home to show it to his mom. (Przyniósł to do domu, żeby pokazać swojej mamie)
 4. You play for fun. (Grasz dla zabawy)
 5. She took a computer course so that she could get a better job. (Podjęła kurs komputerowy, aby dostać lepszą pracę).
 6. I get up early in order not to be late. (Wstaję wcześnie, żeby się nie spóźniać.)

Wszystkie z powyższych przykładów zawierają struktury gramatyczne, które spełniają rolę przysłówka, mianowicie, odpowiadają na pytanie Po co? W jakim celu? Odpowiedzią na te pytania są kolejno:

 1. To buy milk
 2. To say goodbye
 3. To show it
 4. For fun
 5. Get a better job
 6. Not to be late

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *