Przysłówki czasu (Adverbs of Time) odpowiadaja na pytanie: Kiedy? Należą do nich takie wyrazy jak: before, afterwards, now, soon, yesterday, later, itp. Zaliczają sie do nich również całe zwroty takie jak: wczoraj popołudniu (yesterday afternoon), dzisiaj rano (this morning), w zeszłym stuleciu (last millenium), itp.

Przykłady:

 • Saturday – I went with my friends to the cinema on Saturday.
 • Monday – She will have to take that exam on Monday.
 • Yesterday – It was a big day for him yesterday.
 • Before – Before I walked in the house I had to open the door.
 • Soon – They are leaving for NY soon.
 • Now – I’m waiting for you now.
 • Later – We are going to finish this assignment later.
 • Today – You are to clean up your room today.
 • Just – I’ve just painted my house.
 • Next – Is he coming back from holidays next week.
 • Then – We sat at the table and then she came in.

Przysłówki (Adverbs) mogą pojawić się w różnych miejscach zdania, najczęściej na początku i końcu. Miejsce przysłówków jest również uzależnione od ilości przysłówków występujących w zdaniu. Przy dużej ilości należy je poukładać w taki sposób, żeby zdanie brzmiało dobrze. Jak wcześniej wspomniano, przysłówkami mogą byc całe zwroty lub zdania, które funkcjonuja w zdaniu w charakterze przysłówka, chociaż formalnie przysłówkami nie są. Nazywa się je wyrażeniami przysłówkowymi, np.: She came to my place after she finished her lessons (Przyszła do mnie po skończeniu lekcji). Jeśli zadamy sobie pytanie: kiedy? Odpowiedzią jest: after she finished her lessons. Jest to całe zdanie podrzędne które funkcjonuje w zdaniu głównym jako przysłówek czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *