Przysłówki miejsca odpowiadają na pytanie: gdzie?
Zazwyczaj ulokowane są tuż po czasowniku głównym zdania lub po dopełnieniu. Oczywiście bywa i tak, że ilość przysłówków w zdaniu jest duża i zdanie byłoby niezgrabnie sformułowane gdyby stosować się do tej zasady. Jest to zasada bardzo ogólna.

Po czasowniku głównym: He was everywhere. I came in. She’s gone out. Come down here.

Po dopełnieniu: He plays tennis outside. They gave me the book over there.

Przysłówki miejsca są również przyimkami takimi jak: about, across, along, around, behind, by, down, in, off, on, over, round, through, under, up.

Przysłówki miejsca kończące się na ‚-wards‚, wyrażające ruch w określonym kierunku:

backwards
forwards
downwards
upwards
inwards
outwards
northwards
southwards
eastwards
westwards
homewards
onwards

Backwards – oznacza ruch do tyłu : He moves backwards insted of forwards (Idzie do tyłu zamiast do przodu).
Forwards – ruch do przodu: Move forwards if you don’t want to stay behind! (Ruszaj do przodu jeśli nie chcesz zostać z tyłu)
Upwards – ruch do góry: She shot the arrow upwards (Wystrzeliła strzałę do góry)
Downwards – ruch w dół : The plane spiraled downwards. (Samolot zrobił beczkę w dół)
Inwards – ruch do wnętrza: He looked inwards and found her there (Zaglądnął wewnątrz i znalazł ją tam)
Outwards – ruch na zewnątrz
Northwards – w kierunku północnym
Southwards – w kierunku południowym
Eastwards – w kierunku wschodnim
Westwards – w kierunku zachodnim
Homewards – w kierunku domu
Onwards – do przodu, w przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *