Przysłówki modyfikują: czasownik (He speaks English slowly. – jak mówi po angielsku?), przymiotnik (He is a very fast English speaker – jak szybkim on jest mówcą angielskiego?), inny przysłówek (She moved quite slowly down the aisle. – jak wolno się poruszała?).

Przysłówki rozpoznajemy na podstawie pytań: jak? gdzie? kiedy?. Np.: Yesterday I stayed at home (Kiedy?). I was here (Gdzie?). You finished it quickly (Jak?).

Przysłówki zazwyczaj kończą się na "-ly", ale wiele słów lub fraz nie kończących się na "-ly" również spełnia funkcję przysłówka. Końcówka "-ly" nie gwarantuje, że wyraz jest przysłówkiem, np: lovely, lonely, motherly, friendly, neighborly są przymiotnikami np.: That lovely woman lives in England. (Ta urocza kobieta mieszka w Anglii).

Jeśli grupa słów zawierająca podmiot i orzeczenie spełnia funkcję przysłówka, nazywa się ją zdaniem przysłówkowym np.: When this class is over, we’re going to the movies.

Kiedy grupa słów nie zawierająca podmiotu i orzeczenia spełnia funkcję przysłówka, nazywa się ją frazą przysłówkową. Frazy przyimkowe bardzo często spełniają funkcję przysłówka (okręślając miejsce lub czas)np.: He went to the movies. (to the movies – fraza przyimkowa – gdzie? – funkcja przysłówka)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *