Angielskie słowo although oznacza w języku polskim ‘chociaż’, ‘mimo że’, ‘pomimo’. Wyrazem bliskoznacznym w języku angielskim jest ‘though’, który można używać zamiennie. Słowo ‘though’ jest bardziej potoczne (kolokwialne), natomiast ‘although’ bardziej formalne. Słowo ‚although’ pojawia się zazwyczaj na początku zdania, natomiast ‚though’ może wystąpić w różnych miejscach. Chociaż oba słowa są zamienne, są pewne konstrukcje, w których nie można ich zastępować np.: Fond though I am of sports, I’d rather not sit through another basketball game.

 1. Although I’ve never liked him, I’ve never let him see that.
  Chociaż (Pomimo że) nigdy go nie lubiłem, nie dałem mu tego poznać.
 2. Although he is a mechanic, he is also a good pianist.
  Chociaż jest mechanikiem, jest również dobrym pianistą.
 3. Although she was rejected from a drama school, she hasn’t stopped acting.
  Chociaż (Pomimo tego że ) nie przyjęto jej do szkoły aktorskiej, nie przestała grać.
 4. Although you can’t see it, you know we’re smiling.
  Chociaż (Mimo tego że) nie widzisz tego, wiesz, że się uśmiechamy.
 5. Though he doesn’t talk about you, he may still think about you.
  Chociaż (Mimo że) nie mówi o tobie, może ciągle myśleć o tobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *