brytyjski i amerykański polski System metryczny
1 ounce (oz)uncja1 ounce = 28,35 gr
1 pound (lb)funt1 pound = 12 ounces = 0,454 kg
1 stone (st)1 stone = 14 pounds = 6,35 kg
1 hundredweight (cwt)cetnar1 cwt = 112 pounds = 50,8 kg
1 ton (t)tona1 tone = 20 cwt = 1016 kg

Jednostki Długości

brytyjski i amerykański polski System metryczny
1 inch (in)cal1 inch = 2,54 cm
1 foot (ft)stopa1 foot = 12 inches = 30,48 cm
1 yard (yd)jard1 yard = 3 feet = 91,4 cm
1 milemila1 mile = 1760 yards = 1,6 km

Jednostki Objętości

brytyjski i amerykański polski System metryczny
1 pint (pt)pint / pół kwarty1 pint = 20 ounces = 0,57 l
1 quart (qt)kwarta1 quart = 2 pints = 1,14 l
1 gallon (gall)galon1 gallon = 4 quarts = 4,55 l

Jednostki Temperatury

1 Fahrenheit (F) = -17.22 °C

Przelicznik:

Aby obnliczyć stopnie Celsiusza:

TC = (TF − 32) ÷ 1.8

np.: 18°F = (18-32) / 1.8= -7,77 °C

Aby obliczyć temperaturę w F:

TF = (TC × 9/5) + 32

np.: 18°C = (18 × 9/5) + 32 = 64.4°F

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *