1. Nazwiska, które zakończone są w piśmie na "y", spółgloskę niewymawianą lub wymawianą, np. Disney, Macaulay, Shelley, Auber, Bush, Eisenhower, Eliot, Pasteur, Mitterrand, otrzymują końcówki polskie bez apostrofu, np.:

 • Disney, Disneya, z Disneyem, o Disneyu
 • Macaulay, Macaulaya, z Macaulayem, o Macaulayu
 • Shelley, Shelleya, z Shelleyem, o Shelleyu
 • Auber, Aubera, z Auberem, o Auberze
 • Bush, Busha, z Bushem, o Bushu
 • Eisenhower, Eisenhowera, z Eisenhowerem, o Eisenhowerze
 • Eliot, Eliota, z Eliotem, o Eliocie
 • Pasteur, Pasteura, z Pasteurem, o Pasteurze
 • Mitterrand, Mitterranda, z Mitterrandem, o Mitterrandzie

Nazwiska zakończone na "ow", "owe" nie odmieniają się w miejscowniku, np.: Arrow, Arrowa, z Arrowem, o Arrow; Longfellow, Longfellowa, z Longfellowem, o Longfellow

2. Nazwiska zakończone na "e" niewymawiane jak również nazwiska, w których po "e" pojawia się spółgłoska, otrzymują polskie końcówki po apostrofie, np.:

 • Donne, Donne’a, Donne’owi, z Donne’em;
 • Larousse, Larousse’a, Larousse’owi, z Larousse’em;
 • Moore, Moore’a, Moore’owi, z Moore’em;
 • Combes, Combes’a, Combes’owi, z Combes’em;
 • Descartes, Descartes’a, Descartes’owi, z Descartes’em.

3. Nazwiska zakończone na "a" odmieniają się tak samo jak polskie nazwiska zakończone na "a", np.:

 • Zola, Zoli, Zolę, Zolą;
 • O’Hara, O’Harze, O’Harę, O’Harą;

4. Jeśli w którymś przypadku brzmienie głoski kończącej temat nazwiska jest w języku polskim inne niż w języku oryginalnym, wówczas zakończenie tego nazwiska piszemy zgodnie z pisownią polską. np.:

 • Barthes [Bart], z Barthes’em, o Barcie;
 • Grant [Grant], z Grantem, o Grancie;
 • Joyce [Dżojs], z Joyce’em, o Joysie;
 • Mauriac [Moriak], z Mauriakiem, o Mauriacu;
 • Proust [Prust], z Proustem, o Prouście;
 • Robespierre [Robespier], z Robespierre’em, o Robespierze;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *