Przyimki wyrażające relacje w przestrzeni można podzielić na dwa rodzaje: przyimki miejsca i przyimki kierunku.

Przyimki te różnią się pod względem liczby wymiarów, do których się odnoszą. Używając pojęć geometrycznych, można podzielić je na trzy grupy: te, które odnoszą się do punktu, do powierzchni oraz do obszaru.

Punkt

Przyimki w tej grupie wskazują, że rzeczownik, który po nich występuje jest traktowany jako punkt w odniesieniu do innych obiektów wokół niego.

Powierzchnia

Przyimki w tej grupie wskazują, że rzeczownik, który po nich występuje jest określony w odniesieniu do powierzchni, na której się znajduje.

Obszar

Przyimki w tej grupie wskazują, że rzeczownik, który po nich występuje znajduje się w jakimś zamkniętym obszarze.

Klasyfikacja przyimków at, on, in:

AT….. punkt

ON….. powierzchnia

IN…… obszar zamknięty.

The bicycle is at the house – dom jest w jakimś punkcie przy domu lub w domu.

The glass is on the table – szklanka jest na powierzchni stołu.

Poland is in Europe – zakładamy, że Europa jest obszarem zamkniętym.

Wszystkie te zdania odpowiadają na pytanie: “gdzie jest?”, ale każde z nich podaje inną informację.

  1. Rower znajduje się w określonym punkcie w odniesieniu do domu.
  2. Szklanka traktuje stół jako powierzchnię.
  3. Polska traktuje Europę jako zamknięty obszar geograficzny.

UŻYCIE "AT"

At jest najmniej precyzyjnym przyimkiem, który posiada również inne zastosowania:

Miejsce:

He is at school – w szkole, przy szkole

She is waiting at a bus stop – czeka na przystanku

Miejsce docelowe:

They arrived at our house – przyjechali do nas.

Kierunek:

He threw a ball at me – rzucił piłką we mnie.

You yelled at me – krzyczałeś na mnie.

"IN" i "ON"

Rzeczowniki, które określają jakąś przestrzeń zamkniętą np: drzwi i pole występują zarówno z „in” jak i „on”. „IN” jest używane, jeśli mówimy o obszarze „ON”, kiedy mówimy o powierzchni np.: He is playing football on the Field (powierzchnia). Where is he? He is in the Field (obszar).„In” oznacza, że obszar jest zamknięty, natomiast „on” wyraża jedynie powierzchnie, która może być zamknięta lub nie.

Można powiedzieć:
She is in the street – on jest na ulicy (obszar ulicy) lub "on the street" (na powierzchi ulicy). Druga forma ma też metaforyczne znaczenie. Jest bezdomna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *