Formy wyrażania przyszłości w języku angielskim

Present SimplePresent ContinuousWillTo be going to

Do wyrażenia zaplanowanej najbliższej przyszłości

(styl bardziej formalny)

Do wyrażenia zaplanowanej najbliższej przyszłości.

Do wyrażenia:

  • obietnic,
  • decyzcji podejmowanych w momencie mówienia,
  • gróźb,
  • prośb,
  • propzycji,
  • ostrzeżeń,
  • przewidywania przyszłości w oparciu o naszą wiedzę

Do wyrażania zamiaru i przewidywania przyszłości w oparciu o to co możemy zaobserwować.

Przykład:

I go to Warsaw tomorrow. – Czynność zaplanowana (styl formalny – może nawet nie chcę tego zrobić ale muszę)

I’m going to Warsaw tomorrow. – Czynność zaplanowana, mam już bilety. Może mam ochotę tam jechać.

I’m going to go to Warsaw tomorrow. – Mam taki zamiar, ale jeszcze nic pewnego.

I will go to Warsaw tommoraw. – Może groźba, a może obietnica albo spontaniczna decyzja.

Przykład:

-Hi Andy! Where are you going?

-Hi, I’m going to the movies.

-I’ll go with you. ( Decyzja spontaniczna).

Phone (ring! ring!) Yes, Mum I’m going to go to the movies with Andy (wyrażenie zamiaru) lub I’m going to the movies with Andy (Teraz mam to w planie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *