Niektóre łączniki łączą się z innymi słowami tworząc łączniki współzależne (coorelative conjunctions). Występują one zawsze w parach.

  • She led the class not only in history but also in geography.
  • Whether you go there or stay here it doesn’t matter as long as you do your homework.

Typowe łączniki współzależne

both . . . and
not only . . . but also
not . . . but
either . . . or
neither . . . nor
whether . . . or
as . . . as

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *