Państwo (country)

Narodowość (nationality)

Ludzie (people)

Afghanistan – Afganistan
Albania – Albania
Algeria – Algieria
Argentina – Argentyna
Armenia – Armenia
Austria – Austria
Belarus – Białoruś
Belgium – Belgia
Brazil – Brazylia
Bulgaria – Bułgaria
Canada – Kanada
China – Chiny
Croatia – Chorwacja
Cuba – Kuba
Czech Republic – Czechy
Denmark – Dania
Egypt – Egipt
England – Anglia
Estonia – Estonia
Finland – Finlandia
France – Francja
Georgia – Gruzja
Germany – Niemcy
Greece – Grecja
Holland – Holandia
Hungary – Węgry
India – Indie
Iran – Iran
Iraq – Irak
Ireland – Irlandia
Israel – Izrael
Italy – Włochy
Japan – Japonia
Kazakhstan-Kazachstan
Kenya – Kenia
Korea – Korea
Latvia – Łotwa
Lithuania – Litwa
Mexico – Meksyk
Netherlands-Holandia
New Zealand – N. Zelandia
Norway – Norwegia
Poland – Polska
Portugal – Portugalia
Russia – Rosja
Scotland – Szkocja
Slovakia – Słowacja
Spain – Hiszpania
Sweden – Szwecja
Switzerland-Szwajcaria
Turkey – Turcja
Ukraine – Ukraina
United States
Wales – Walia

Afghan – afgańska
Albanian – albańska
Algerian – algierska
Argentinian – argentyńska
Armenian – armeńska
Austrian – austriacka
Belorussian – białoruska
Belgian – belgijska
Brazilian – brazylijska
Bulgarian – bułgarska
Canadian – kanadyjska
Chinese – chińska
Croatian – chorwacka
Cuban – kubańska
Czech – czeska
Danish – duńska
Egyptian – egipska
English – angielska
Estonian – estońska
Finnish – fińska
French – francuska
Georgian – gruzińska
German – niemiecka
Greek – grecka
Dutch – holenderska
Hungarian – węgierska
Indian – indyjska
Iranian – irańska
Iraqi – iracka
Irish – irlancka
Israeli – izraelska
Italian – włoska
Japanese – japońska
Kazakh – kazachstańska
Kenyan – kenijska
Korean – koreańska
Latvian – łotewska
Lithuanian – litewska
Mexican – meksykańska
Dutch – holenderska
New Zealander – nowozelancka
Norwagian – norweska
Polish – polska
Portugese – portugalska
Russian – rosyjska
Scottish – szkocka
Slovak – słowacka
Spanish – hiszpańska
Swedish – szwedzka
Swiss – szwjcarska
Turkish – turecka
Ukrainian – ukraińska
American – amerykańska
Welsh – walijska

Afghani – Afgańczyk
Albanian – Albańczyk
Algerian – Algieryjczyk
Argentinian – Argentyńczyk
Armenian – Armeńczyk
Austrian – Austryjak
Belorussian – Białorusin
Belgian – Belg
Brazilian – Brazylijczyk
Bulgarian – Bułgar
Canadian – Kanadyjczyk
Chinese – Chińczyk
Croatian – Chorwat
Cuban – Kubańczyk
Czech – Czech
Danish – Duńczyk
Egyptian – Egipcjanin
English – Anglik
Estonian – Estończyk
Finn – Fin
French – Francuz
Georgian – Gruzin
German – Niemiec
Greek – Grek
Dutch – Holender
Hungarian – Węgier
Indian – Indyjczyk
Iranian – Irańczyk
Iraqi – Irakijczyk
Irish – Irlandczyk
Israeli – Izrelijczyk
Italian -Włoch
Japanese – Japończyk
Kazakh – Kazach
Kenyan – Kenijczyk
Korean – Koreańczyk
Latvian – Łotysz
Lithuanian – Litwin
Mexican – Meksykanin
Dutch – Holender
New Zealander – Nowozelanczyk
Norwagian – Norweg
Polish (Pole)- Polak
Portugese – Portugalczyk
Russian – Rosjanin
Scottish (Scott) – Szkot
Slovak – Słowak
Spanish (Spaniard)- Hiszpan
Swedish – Szwed
Swiss – Szwajcar
Turkish – Turek
Ukrainian – Ukrainiec
American – Amerykanin
Welsh – Walijczyk

Nazwy narodowości są jednocześnie nazwami języka danego kraju. Czyli język angielski, to po prostu English. Języki piszemy z dużej litery. Język polski rozróżna płeć. W języku angielskim słowo American (pisane z dużej litery) może oznaczać Amerykanina lub Amerykankę. Kiedy mówimy o wszystkich przedstawicielach danego narodu dodajemy przedimek określony "the" np.: the American – Amerykanie, the Polish (Poles). Można również dodać słowo ‚people’, np.: the Australian people, the British people, itp.

Kontynenty (continents)Przymiotnik (adjective)

Africa – Afryka
America – Ameryka
Antarctica – Antarktyda
Australia – Australia
Asia – Azja
Europe – Europa

African – afrykański (-a)
American – amerykański (-a)
Antarctic – antarktyczny (-a)
Australiaian – australijski (-a)
Asian – azjatycki (-a)
European – europejski (-a)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *