DO

Angielskie słowo "DO" jest zarówno czasownikiem leksykalnym (ma swoje znaczenie i jest używane tak jak każdy inny czasownik w zdaniu) oznaczającym w języku polskim "robić, wykonywać". Słowo "DO" jest także słowem gramatycznym, które służy do budowania pewnych konstrukcji gramatycznych. W tej drugiej formie "DO" jest czasownikiem posiłkowym lub pomocniczym.

Odmiana czasownika DO:

Liczba pojedyńcza
Ido
youdo
hedoes
shedoes
itdoes
Liczba mnoga
wedo
youdo
theydo

DO ma trzy funkcje w języku angielskim:

Służy do budowy pytań.

W tym charakterze DO nie ma swojego tradycyjnego znaczenia. Oznacza ono jedynie informację, że dane zdanie pełni funkcję pytania w czasie Simple Present lub Simple Past np.:
Do you learn English every day? (Czy codziennie uczysz się angielskiego?)
Does she learn English every day? (Czy ona codziennie uczy się angielskiego?)
Proszę zwrócić uwagę, że nawet jako słowo gramatyczne DO odmienia się przez osoby. Porównując te dwa zdania widzimy, że w pytaniu zmieniła się jedynie osoba i czasownik posiłkowy. "DO" buduje pytania w czasie Present Simple wszystkich angielskich czasowników z wyjątkiem czasowników modalnych (can, could, may. might, will, would, shall, should, need [jako czasownik modalny], ought) i czasownika "to be".
W czasie Past Simple czasownik pomocniczy DO przybiera inną formę, a mianowicie "DID". Forma ta pochodzi od formy czasu przeszłego czasownika gramatycznego DO. Pytania w Past Simple wyglądają w sposób następujący:
Did you see him today? (Czy widziałeś go dzisiaj?)
Did she see him today? (Czy ona go dziasiaj widziała?)
Jak widać w powyższych przykładach w pytaniach w czasie Past Simple zmienia się jedynie osoba. DID występuje identyczne we wszystkich osobach. "DID" buduje pytania w czasie Past Simple wszystkich angielskich czasowników z wyjątkiem czasowników modalnych (can, could, may. might, will, would, shall, should, need [jako czasownik modalny], ought) i czasownika "to be".

Służy do budowy zaprzeczeń innych czasowników w czasie Simple Present i Simple Past np.:

I do not like this movie. (Nie lubię tego filmu.)
He does not like this movie (On nie lubi tego filmu).
Zarówno "DO NOT" jak i "DOES NOT" można skrócić do formy "DON’T" i "DOESN’T".
W języku angielskim apostrof oznacza brak jednej lub dwóch liter.
Tak jak w poprzednim przypadku "DO" odmienia się przez osoby. Zaprzecza ono każdy angielski czasownik z wyjątkiem czasowników modalnych (can, could, may. might, will, would, shall, should, need [jako czasownik modalny], ought) i czasownika "to be".
W czasie przeszłym prostym (Simple Past) zaprzeczenie wygląda w następujący sposób:
They did not know him. (Nie znali go).
He did not know him (Nie znał go).
Zdanie te różnią się jedynie osobą. "DID NOT" można skrócić do formy "DIDN’T".

Służy do akcentowania czasownika w czasie Present Simple i Simple Past np:

W niektórych wypadkach mówca chce zaakcentować konkretny czasownik. Nie zdarza się to zbyt często np:
I do like you (Lubie cię lub przecież cię lubię)
She did study this (ona przecież tego się uczyła).
Drugie zdanie jest w czasie przeszłym chociaż czasownik główny tego zdania "study" występuje w czasie teraźniejszym. Słowo posiłkowe "DID’ modyfikuje ten czasownik i pokazuje jego prawdziwy czas akcentując go jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *