Czasowniki regularne to taki rodzaj czasowników, który mają przewidywalną formę tworzenia czasu przeszłego, na przykład:

  • czasownik want jest czasownikiem regularnym ponieważ podlega on typowym zasadom tworzenia czasu przeszłego poprzez dodanie końcówki ed np.: "He wanted to come with us (Chciał pójść z nami)."
  • czasownik buy nie jest czasownikiem regularnym poinieważ jego forma czasu przeszłego jest inna niż poprzez dodanie końcówki ed np.: "She bought an excercise book to learn the English Simple Past Tense (Kupiła podręcznik, aby uczyć się angielskiego czasu przeszłego prostego)."

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *