Część mowy (part of speech)to specyficzna dla danego języka, wyróżniona głównie na podstawie kryteriów składniowych i fleksyjnych klasa wyrazów. Tradycyjna gramatyka angielska wyróżnia osiem części mowy, w których skład wchodzą: przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki, przysłówki, zaimki, przyimki, łączniki i wykrzykniki. Istnie również wiele innych podziałów części mowy, np.: na determiners, articles, itp. Można je jednak zakwalifikować do powyżych kategorii, np.: articles to przymiotniki, determiner to np.: zaimki, itd.

Części zdania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *