Dartmoor Park Narodowy, Dartmoor National Park zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Wielkiej Brytanii, w centralnej części Półwyspu Kornwalijskiego. Utworzony został w roku 1951. Jego powierzchnia to 95400 ha. Teren jaki zajmuje to pagórkowaty płaskowyż poprzecinany dolinami następujących rzek: Taw, Tavy, Dart. Najwyższe wzniesienia w to High Willhays (621 m n.p.m.) i Yes Tor (618 m n.p.m.). Charakterystyczne cechy krajobrazu Darmtoor Park niewielkie granitowe skałki nazywane „tor” zwieńczające szczyty tutejszych wzgórz. Park pokryty jest wrzosowiskami, łąkami, pastwiskami. Zbocza dolin rzecznych porastają rzadko spotykane lasy dębowe. Przedstawicielami tutejszej fauny są: króliki, ryjówki malutkie, wydry, borsuki, łasice, z ptaków: myszołów zwyczajny, świergotek łąkowy, skowronek. Wiele niegdyś zamieszkujących tu gatunków zwierząt, wyginęło przez ingerencję człowieka. Na pastwiskach całego parku wypasa się zwierzęta domowe takie jak bydło, konie i owce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *