Wyrażanie opinii

In my opinion… (Moim zdaniem…W mojej opinii….)
In my view…(Moim zdaniem,,,,,,)
Personally I believe…(Osobiście uważam, wierzę, sądzę…)
I for one believe…(Osobiście uważam, wierzę, sądzę… – bardziej formalne)
I feel that…(Uważam, że…)
I feel strongly that…(Jestem przekonany, że…. )
It seems to me that…(Wydaje mi się, że…)
To my mind…(Moim zdaniem….)
My point of view is that…(Według mnie…..
I think…(Sądzę, uważam…)
As far as I’m concerned…(Jeśli o mnie chodzi…)
As far as I know…(Według mojej wiedzy….Z tego co wiem….)
When it comes to me…(Jeśli chodzi o mnie…)
I’m of the opinion that…(Jestem zdania, że)

Wyszczególnianie punktów

Firstly, …(Po pierwsze…)
In the first place…(Po pierwsze…)
To begin with…(Na wstepie…)
Secondly,…(Po drugie…)
First of all…(Po pierwsze…)
To start with…(Na wstępie..)
First…(Najpierw, wpierw, na początku..)
Then…(Potem…)
Next…(Następnie…)
After this/that…(Po tym….)
Another point is..(Innym problemem jest to, że…)
Yet another point is…
Furthermore…(Co więcej…)
Moreover…(ponadto…)
In addtion to…( W dodatku…)
Besides…(poza tym…)
What is more…(Co więcej…)
Apart from ….(Poza …)
Not only….but…(Nie tylko…ale)
Finally…(W końcu…)
Lastly…(W końcku…)
Last but not least…
To end with…
In conlusion…
Concluding…
To sum up…
Summing up…

Pokazanie powodu

Because…
For this reason…
Due to…
Due to the fact that….
Since…
As…
Therefore…
As a consequence…
As a result…

Pomocne wyrażenia

All in all …
In all…
All considered..
Given this… it may be said…
It’s widely accepted that…
Briefly..
In brief..
There is a general concensus…
There seems to be a general concensus…
It may be said that…
From the above… it may be said…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *