FORMA

If + Podmiot +Present Simple, Podmiot +will + czasownik

Wzór ten przedstawia się następująco w przykładach:

  • If she comes here, I will tell her what I think about it. (Jeśli ona tu przyjdzie to jej powiem co o tym sądzę)
  • When they finish the project, we will evaluate it. (Kiedy skończą ten projekt to go ocenimy).
  • As long as he reads, we will not disturb him. (Tak długo jak czyta nie będziemy mu przeszkadzać)
  • You will go there unless I tell you that you don’t have to. (Pójdziesz tam chyba, że ci powiem, że nie musisz)

Warunki w tych przykładach zostały napisane pogrubioną czcionką. Wszystkie z nich wyrażają coś realnego. Kiedy mówimy "when they finish", wiemy, że nadejdzie taki czas kiedy skończą a wtedy, tz. po spełnieniu tego warunku, przeprowadzimy naszą ocenę ich pracy. Pierwszy okres warunkowy dotyczy teraźniejszości i przyszłości.

Różnica pomiędzy pierwszym okresem, drugim i zerowym.

  1. If she phones me, I talk to her. (Jeśli dzwoni do mnie to z nią rozmawiam)
  2. If she phones me, I will talk to her (Jeśli zadzwoni do mnie to z nią porozmawiam)
  3. If she phoned me, I would talk to her (Gdyby zadzwoniła do mnie to bym z nią porozmawiał)

W pierwszym zdaniu (1) mówca stwierdza swój zwyczaj. Za każdym razem kiedy do niego dzwoni to on z nią rozmawia. Tym razem będzie napewno tak samo.

W drugim zdaniu (2) mówca stwierdza obecną sytuację. Jeśli ona zadzwoni ( a jest taka możliwość) to on z nią porozmawia. Mówca ma pewne informacje, które czynią taką sposobność realną, czyli istnieje realna możliwość, że ona może zadzwonić.

W zdaniu trzecim (3) mówca zakłada, że ona nie zadzwoni i używa formy, która wyraża nierealność danej sytuacji. Faktycznie może jednak otrzymać telefon, ale w swoim umyśle w chwili wypowiedzenia takiego zdania był pewny, że takiego telefonu nie otrzyma. Kiedy mówi się "Gdybym miał samochód" to znaczy, że samochodu nie mamy, ale nie oznacza to, że nigdy go mieć nie będziemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *