Pytania i przeczenia w Future Perfect Continuous

Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
I

won’t have been

studying

English for 3 months by then.Do tego czasu nie będę się uczył angielskiego przez 3 miesiące.
Youwon’t have beenstudyingEnglish for 3 months by then.Do tego czasu nie będziesz się uczyć angielskiego przez 3 miesiące.

He
She
It

won’t have been

studyingEnglish for 3 months by then.Do tego czasu on/ona/ono nie będzie się uczyć angielskiego przez 3 miesiące.
Liczba mnoga

We
You
They

won’t have been

studying

English for 3 months by then.

Do tego czasu nie będziemy się uczyć angielskiego przez 3 miesiące.
Do tego czasu nie będziecie się uczyć angielskiego przez 3 miesiące.
Do tego czasu nie będą się uczyć angielskiego przez 3 miesiące.

Pytania

Liczba pojedyncza
WillIhave been studyingEnglish for 3 months by then?Czy do tego czasu będę się uczyć angielskiego przez 3 miesiące?
willyouhave been studyingEnglish for 3 months by then?Czy do tego czasu będziesz się uczyć angielskiego przez 3 miesiące?
Will

he
she
it

have been studyingEnglish for 3 months by then?Czy do tego czasu on/ona/ono będzie się uczyć angielskiego przez 3 miesiące?
Liczba mnoga
Will

we
you
they

have been studyingEnglish for 3 months by then?

Czy do tego czasu będziemy się uczyć angielskiego przez 3 miesiące?
Czy do tego czasu będziecie się uczyć angielskiego przez 3 miesiące?
Czy do tego czasu będą się uczyć angielskiego przez 3 miesiące?

Poprawne budowanie tego czasu wymaga znajomości posługiwania się czasownikiem posiłkowym WILL oraz odmiany czasownika BE. Dowiedz się więcej na temat odmiany czasownika BE i czasownika WILL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *