Czasu Future Perfect Continuous używa się do wyrażenia:

1. Że jakaś czynność / wydarzenie / sytuacja będzie w czasie trwania do momentu jakiegoś zdarzenia / czynności / czasu w przyszłości

  • They will have been playing cards for over three hours by the time John comes back from work. (Do czasu, gdy John wróci z pracy, oni będą grać w karty już ponad trzy godziny)
  • She will have been working in this company for almost two years by the time she leaves for Europe. (Do czasu wyjazdu do Europy, ona będzie pracować w tej firmie ponad dwa lata)

2. przyczyny akcji / czynności / wydarzenia z przyszłości

  • John will be exhausted when he gets back home because he will not have been sleeping for 36 hours already. (Po 36 godzinach bez snu, John, kiedy wróci do domu będzie wykończony).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *