Pytania i przeczenia w czasie Future Perfect

Zdanie przeczące

Liczba pojedyncza
I

won’t have

learnt

English by then.Nie nauczę się angielskiego do tego czasu.
Youwon’t havelearntEnglish by then.Ty nie nauczysz się angielskiego do tego czasu.

He
She
It

won’t have

learntEnglish by then.On/ona/ono nie nauczy się angielskiego do tego czasu.
Liczba mnoga

We
You
They

won’t have

learnt

English by then.

My nie nauczymy się angielskiego do tego czasu.
Wy nie nauczycie się angielskiego do tego czasu.
Oni nie nauczą się angielskiego do tego czasu.

Pytania

Liczba pojedyncza
WillIhave learntEnglish by then?Cz ja się nauczę angielskiego do tego czasu?
willYouhave learntEnglish by then?Czy ty się nauczysz angielskiego do tego czasu?
Will

he
she
it

have learntEnglish by then?Czy on/ona/ono się nauczy angielskiego do tego czasu?
Liczba mnoga
Will

we
you
they

have learntEnglish by then?

Czy my się nauczymy angielskiego do tego czasu?
Czy wy się nauczycie angielskiego do tego czasu?
Czy oni się nauczą angielskiego do tego czasu?

Poprawne budowanie tego czasu wymaga znajomości posługiwania się czasownikiem posiłkowym WILL, HAVE oraz trzeciej formy czasownika, którego chcemy użyć. Dowiedz się więcej na temat czasowników nieregularnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *