Czasu Future Perfect używamy do wyrażenia:

1. Akcji zakończonej przed jakimś wydarzeniem / czasem / czynnością w przyszłości:

  • I will have finished my school by the end of June. (Ukończę szkołę przed końcem czerwca)
  • By the time she gets to the station the train will have left. (Zanim ona dotrze do stacji, to pociąg odjedzie)
  • He will have the dinner prepared before she gets back home. (Zanim ona wróci do domu, to on będzie już miał przygotowany obiad)

2. Czynności w czasie trwania przed jakimś czasem / czynnością / wydarzeniem w przyszłości:

  • She will have been in Warsaw for two months by the time she leaves. ( Do czasu, kiedy wyjedzie, będzie w Warszawie 2 miesiące)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *