Czas Future Perfect w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób:

Will have + Past Participle

Liczba pojedyncza
Iwill havelearntEnglish by then.Nauczę się angielskiego to do tego czasu.
Youwill havelearntEnglish by then.Ty nauczysz się angielskiego to do tego czasu.

He
She
It

will havelearntEnglish by then.On /ona/ono nauczy się angielskiego to do tego czasu.
Liczba mnoga

We
You
They

will havelearntEnglish by then.

My nauczymy się angielskiego to do tego czasu.
Ty nauczycie się angielskiego to do tego czasu.
Oni nauczą się angielskiego to do tego czasu.

Poprawne budowanie tego czasu, zarówno pytań, zdań oznajmujących jak i przeczących, wymaga znajomości posługiwania się czasownikiem posiłkowym WILL, Have oraz trzeciej formy czasownika (tzw. Past Participle), którego chcemy użyć. Dowiedz się więcej na temat czasowników nieregularnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *