Różnice w znaczeniu pomiędzy Infinitive i Gerund

Po niektórych czasownikach może wystąpić zarówno Infinitive jak i Gerund. Mają one inne znaczenie np:

STOP

1) We stopped smoking. Przestaliśmy palić [Rzuciliśmy palenie]. (Nie palimy).

2) We stopped to smoke. Zatrzymaliśmy się aby zapalić (Palimy).

REMEMBER

1) I can’t remember locking the door. Nie pamiętam, że zamykałem drzwi. (Być może zamknąłem)

2) I didn’t remember to lock the door. Nie pamiętałem aby zamknąć drzwi. (Są otwarte).

FORGET

1) I forgot watching that movie. Zapomniałem, że oglądałem ten film. (Ogłądałem go tylko nie pamiętam)

2) I forgot to watch that movie. Zapomniałem oglądnąć ten film. (Nie widziałem go).

REGRET

1) I regret saying that. Żałuję, że to powiedziałem.

2) I regret to say that. Żałuję, że to powiem (lub mówię)

GO ON

1) He went on introducing people. Kontynuował przedstawianie ludzi.

2) He went on to introduce people. Przeszedł do przedstawiania ludzi.

TRY

1) He tries to study harder. Stara się uczyć więcej (wysiłek)

2) He tries studying. Próbuje sie pouczyć. (i zobaczyć co się stanie).

Przykład:

Try (make an effort) to open this tin.

Try (as an experiment) putting the tin in hot water if it’s difficult to open.

I tried to read (starałem się czytać ale z jakiegoś powodu nie mogłem)

I tried reading (Spróbowałem czytania, ale to nie to co chciałem robić 🙂

LIKE

1) I like dancing. Lubie tańczyć.

2) I like to dance. Lubię tańczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *