Forma -ing (Gerund)

 • po przyimkach (prepositions) np:
  – He is thinking of going back to school. (Myśli o powrocie do szkoły)
  – I’m interested in writing books. (Interesuje się pisaniem książek)
  – They are good at driving cars and trucks. (Są dobrzy w prowadzeniu samochodów i ciężarówek)
  – Thank you for comming. (Dzięki za przybycie)
 • jako podmiot zdania np:
  – Swimming is good for you. (Pływanie dobrze ci zrobi).
  – Dancing can be tiring. (Taniec maże być męczący).
  – Skiing is a winter sport. (Jazda na nartach jest sportem zimowym).
 • po czasowniku "go" z niektórymi czynnościami np:
  – We can go shopping. (Możemy iść na zakupy)).
  – I’m going skiing. (Idę na narty).
  – She wants to go camping. (Ona chce pojechaać na obóz)
 • po czasownikach takich jak:

admit, advise,

anticipate, appreciate,

avoid, complete,

consider, defer,

delay, deny,

dread, detest,

discuss, dislike,

enjoy, excuse,

fancy, finish,

forgive, Imagine,

involve, keep,

mention, mind,

miss,

pardon, postpone,

practice, prevent,

quit, recall,

recollect, recommend,

regret, remember,

resent, resist,

risk, save,

stop, suggest,

tolerate, understand

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *