Historia Anglii rozpoczyna się w czasach prehistorycznych, ok 4500 lat temu, kiedy tereny Anglii zamieszkiwane były przez plemiona Keltów. W tym czasie również powstał słynny Stonehenge. W roku 55 i 54 BC, Julius Caesar rozpoczął swój podbój Anglii ale wycofał swoje wojska. Rzymianie powrócili do Anglii w 43 roku AD za panowania Klaudiusza. Podbili wówczas prawie całą wyspę z wyjątkiem terenów obecnej Szkocji. Panowanie Rzymian trwało do 410 roku, kiedy to wyspa zaostała zaatakowana przez trzy ludy germańskie: (Jutowie, Sasi i Anglowie). Anglia została podzielona na szereg małych królestw. Ludność Anglii w tym okresie drastycznie zmalała z powodu epidemii ospy. Wyspa jest także przedmiotem ciągłych ataków Wikingów (pierwsze najazdy w roku 800 AD). Anglosasi podzielili kraj na siedem królestw (Nortumbria, Wessex, Sussex, Essex, Królestwo Wschodnich Anglów, Królestwo Kentu, Mercja). Wszystkie królestwa brytyjskie walczyły o dominacje. Alfred Wielki (Dynastia Wessex) był pierwszym królem angielskim, a jego następcy, podobnie jak on sam, rządzili zjednoczonym krajem (z wyjątkiem leżących na północy kolonii duńskich, zwanych Danelaw). Zachowała się moneta z ówczesnej mennicy londyńskiej opatrzona łacińskim napisem Alfred rex Anglicorum (Alfred król Anglików). Potomkowie Alfreda nie dorównywali mu zdolnościami. Po ofensywie Duńczyków w 1016 Anglia stała się częścią duńskiego imperium króla Kanuta Wielkiego. Po jakimś czasie przywrócono dynastię Wessex. Po śmierci Edwarda Wyznawcy, władzę przejął mimo pretensji Normanów, Harold Godwinson. Panowanie Anglosasów trwało do czasu najazdu Normanów w 1066 (bitwa pod Hastings). Książę normański Wilhelm Zdobywca podbija Anglię i staje się jej władcą. Aby wzmocnić władzę królewską, Wilhelm Zdobywca obsadził istniejące jednostki terytorialne, zwane hrabstwami, zaufanymi urzędnikami (szeryfami), którzy zbierali podatki oraz sprawowali sądy. Jednocześnie zobowiązał wszystkich rycerzy do wierności wobec króla. Wilhelm ogromną wagę przywiązywał do sprawnego funkcjonowania systemu podatkowego. Temu właśnie zawdzięczamy stworzony w 1085 kataster (spis) podatkowy, znany jako Domesday Book (ang. Księga Dnia Sądu Ostatecznego). Stanowi on nieocenione źródło do poznania stosunków społecznych i gospodarczych kraju. Podbój Walii dokonał się ostatecznie w roku 1282, za panowania Edwarda I. Dwa lata później statut z Rhuddlan przyłączył Walię do korony angielskiej. Aby uspokoić ludność walijską, urodzony na tej ziemi przyszły król Edward II otrzymał tytuł księcia Walii, czym zapoczątkował tradycję nazywania tak najstarszych synów panującego monarchy. Unia administracyjna nastąpiła ostatecznie w roku 1536.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *