If

Słowo ‚if’ w języku poslim oznacza ‚czy’, ‚gdyby’ lub ‚jeśli’. Jest ono częstym słowem występującym w okresach warunkowych, gdzie wprowadza ono jakiś warunek. ‚If’ nigdy nie występuje na początku pytań. Polskie słowo ‚czy’stawiane na początku pytań ma różne odpowiedniki w języku angielskim, np.: ‚will’, ‚did’, ‚do’, itp.

Przykłady:

  1. If I were you, I would finish this exercise. (Gdybym był tobą, to bym skończył to ćwiczenie)
  2. If she likes you, she will phone you. (Jeśli cię lubi, to zadzwoni to ciebie)
  3. I don’t know if she is here. (Nie wiem czy ona tutaj jest)

W pierwszych dwóch zdaniach słowo ‚if’ wprowadza warunek i nie może zostać zastąpione słowem ‚whether’. W trzecim przykładzie oznacza ‚czy’ i może być wymienne ze słowem ‚wheteher’.

Whether

Angielskie słowo ‚whether’ oznacza polskie ‚czy’. Wprowadza ono jakąś alternatywę lub wybór. Słowo to można zamienić na ‚if” tylko w pewnych kontekstach, mianowicie, w takich jak powyższy przykład trzeci.

Przykłady:

  1. They will arive whether we like it or not. (Przyjadą czy nam się to podoba czy nie)
  2. Whether you stay here or go there, I will be waiting for you. (Czy tu zostanieszy czy tam pójdziesz, będę tutaj na ciebie czekał)
  3. She will inform you whether we will join you. (Ona poinformuje was czy dołączymy do was).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *