Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)zaimkami (pronouns), które nie odnoszą się do konkretnej rzeczy, osoby czy też miejsca. Jeśli zaimek nieokreślony jest podmiotem zdania, to użyty czasownik musi być zgodny z zaimkiem. Wszystkie zaimki nieokreślone w liczbie pojedynczej występują w trzeciej osobie np. : "nobody knows" (nobody – liczba pojedyncza trzeciej osoby i czasownik "knows" – w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

  • Zaimki nieokreślone w liczbie pojedynczej:
    anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, neither, nobody, none, no one, somebody, someone, something
  • Zaimki nieokreślone w liczbie mnogiej:
    both, few, many, others, several, all, any, most, some

LICZBA POJEDYNCZA

Anybody

W zdaniach twierdzących słowo "anybody" ozacza ktokolwiek z całej grupy, jeden z wielu, ktoś, każdy. Odnosi się do ludzi np.:

Anybody knows this. Każdy (ktokolwiek) to wie.

W zdaniach przeczących "anybody" oznacza nikt np:

I don’t know anybody that smart. Nie znam nikogo tak mądrego.

Anyone

W zdaniach twierdzących słowo "anyone" ozacza ktokolwiek z całej grupy, jeden z wielu, ktoś – ma takie samo znaczenie jak "anybody", ale jest słwoem bardziej formalnym. Odnosi się do ludzi np.:

Has anyone finished this exercise? Czy ktoś (ktokolwiek) skończył ćwiczenie?

W zdaniach przeczących "anyone" oznacza nikt np:

I don’t know anyone that smart. Nie znam nikogo tak mądrego.

Anything

W zdaniach twierdzących słowo to oznacza cokolwiek, coś, wszystko. Np:

I would pay anything to have this car. Zapłaciłbym wszystko żeby mieć ten samochód.

W zdaniach przeczących oznacz nic.

You don’r read anything. Nic nie czytasz.

Each

Słowo each może występować w zdaniu jako określnik (determiner) lub zaimek (pronoun). Jako determiner określa jakiś konkretny przedmiot (rzeczownik) lub osobę, oznaczając, każdy, każda:

Each person in this room is a student. Każda osoba w tym pokoju to student. Użycie jako determiner.

There are plenty of cars here. Each is different. Jest dużo samochodów tutaj. Każdy inny. Użycie jako pronoun.

Either

W zdaniach oznajmujących słowo "either" oznacza jeden lub drugi, jeden z dwóch. Np.:

You have to choose either this or that book. Musisz wybrać albo tą albo tą książkę.

W zdaniach przeczących oznaczą żadną, żaden. Np.:

I don’t like either book. Nie lubię żadnej książki – jednej z dwóch.

Tak samo może występować jako determiner i jako pronoun. Różnica jest zawsze taka, że jeśli występuje w zdaniu jako determiner, to występuje przed rzeczownikiem, modyfikując go. Jako pronoun zastępuje rzeczownik.

Everybody

Słowo to oznacza wszyscy ludzie. Jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Everybody is stydying English. Każdy uczy się angielskiego.

Everyone

Słowo to oznacza wszyscy ludzie. Jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Bardziej formalne niż "everybody"

Everyone is stydying English. Każdy uczy się angielskiego.

Everything

Słowo "everything" oznacza wszystkie rzeczy. Jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Everything is Ok. Wszystko jest w porządku.

Neither

W zdaniach słowo "neither" oznacza żaden z dwóch. Np.:

They have read neither book. Nie przeczytali żadnej ksiązki (żadnej z dwóch).

Tak samo może występować jako determiner i jako pronoun. Różnica jest zawsze taka, że jeśli występuje w zdaniu jako determiner, to występuje przed rzeczownikiem, modyfikując go. Jako pronoun zastępuje rzeczownik.

Nobody

Słowo "nobody" oznacz żadna osoba, nikt. Jest logivcznym zaprzeczeniem słowa "somebody". Np.:

Nobody has been to Mars yet. Nikt jeszcze nie był na Marsie.

No one

Słowo "no one" oznacz żadna osoba, nikt. Jest logicznym zaprzeczeniem słowa "somebody". Jest brardziej formalne od "nobody".Np.:

No one has been to Mars yet. Nikt jeszcze nie był na Marsie.

Somebody

Słowo "somebody" oznacza ktoś, jeden z wielu. Może również oznaczać kogoś bardzo ważnego. Np:

Somebody opened the door for me. Ktoś otworzył mi drzwi.

Someone

Słowo "somebody" oznacza ktoś, jeden z wielu. Jest słowem bardziej formalnym od "somebody". Np:

Someone opened the door for me. Ktoś otworzył mi drzwi.

Something

Słowo "something " oznacza "coś" , np.:

I have something to say. Mam coś do powiedzenia.

LICZABA MNOGA

All

Słowo "all" odnosi się do wszystkich ludzi, miejsc, czy rzeczy.

All are here. Wszyscy są tutaj albo Wszystkie są tutaj (np: o książkach)

Both

Słowo "both" oznacza oboje, oba, obie. Np.:

Both parents came to the meeting. Oboje rodzice przyszli na spotkanie.

Few

Słowo "few" oznacza kilka, kilkoro, ale nie wystarczająco dużo. Można je również przetłumaczyć jakop niewielu, mało.

Only few people understand this problem. Tylko niewielu ludzi rozumie to zagadnienie.

Many

Słowo "many" oznacza wielu, wiele. Np.:

Many teachers don’t undrstand their students. Wielu nauczycieli nie rozumie swoich uczniów.

Most

Słowo most oznacza większość np.:

Most newspapers are dailies. Większość gazet to dzinniki.

Several

Słowo "several" oznacza kilka, wile, kilku, wielu np.:

She received several letters. Otrzymała kilka listów.

Some

Słowo "some" oznacza niektórzy, nietóre. Jest stosowane w stosunku do ludzi, miejsc i rzeczy. Np.:

Some cars are good and some are bad. Niektóre samochody są dobre, niektóre złe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *