Wykrzyknienia to krótkie słowa typu "więc, aha," itp, których używa się w języku mówionym.

WykrzyknikZnaczenie>Przykład
ahWyrażanie zdumienia"Ah, I’ve lost "
Wyrażenie zrozumienia"Ah, I understand."
Wyrażenie rezygnacji"Ah well, it ain’t gonna happen."
Wyrażenie przyjemności"Ah! This is good "
dearWyrażanie zdumienia"Dear me! That’s great!"
Wyrażanie żalu"Oh dear! I can’t believe it!"
ehWyrażenie zdziwienia"Eh! Really?"
Prośba o powtórzenie"Eh?" I said I’ve finished.
Pytanie"What do you think of this, eh?"
Zachęcanie potwierdzenia"Let’s rock, eh?"
erWyrażanie zawahania"I’ll be here ..er. at 5."
helloPozdrowienie"Hello Anna "
Wyrażania zdumienia"Hello! This is not my school!"
heyZwracanie uwagi"Hey! look at this!"
Wyrażanie zdziwienia, radości"Hey! I’ve won!"
hiPozdrowienie"Hi! What’s up?"
hmmWyrażanie wątpliwości, zawahania, niezgody"Hmm. Are you sure?"
oh, oWyrażanie zdumienia"Oh! Look at that!"
Wyrażanie bólu"Oh! I’ve got a headache."
Gorąca prośba"Oh, please, come with me!"
ouchWyrażanie bólu"Ouch! This is awful!"
uhWyrażanie zawahania"Uh…I’m not sure about that."
uh-huhWyrażanie zgody"Wanna see it ?" "Uh-huh."
um, ummWyrażanie zawahania"Come to …um…the club and we’ll talk it over."
wellWyrażanie zdumienia"Well, I wouldn’t do that!"
Jak słowo wproadzające typu "więc""Well, what’s happening?"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *