W języku mówionym używa się akcentu, intonacji, rytmu, powtórzeń, przystanków, gestykulacji i mimiki twarzy – wszystkie te elementy wzięte razem przedstawiają obraz tego co chcemy wyrazić. W języku pisanym są one wyrażone odpowiednimi znakami interpunkcji. W rezultacie, język angielski pisany posiada powszechnie przyjęty system interpunkcji z dokładnym opisem kiedy używać przecinka, średnika, a kiedy dwukropka. Interpunkcja w języku angielskim jest bardzo ważnym elementem, który czasami może mieć wpływ na znaczenie zdania, dlatego też należy poznać jej podstawowe zasady.

Rozważmy następujący przykład:

  1. I had one problem: only Ania knew I was there. (Miałem jeden problem: tylko Ania wiedziała, że tam byłem).
  2. I had one problem only: Ania knew I was there. (Miałem jeden problem tylko: Ania wiedziała, że tam byłem)

W pierwszym zdaniu(1) moim problemem było to , że jedynie Ania wiedziała o tym a inni nie. W drugim zdaniu (2) moim jedynym problemem było to, że Ania o tym wiedziała.

Opis podstawowych znaków interpunkcji:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *