Inwersja to przestawiony szyk zdania (zamiana miejscami podmiotu i orzeczenia), który pojawia się w języku angielskim bardzo często. Najczęstszym z użyć inwersji jest budowanie pytań z użyciem czasowników modalnych, "to be" lub "to have" oraz w tworzeniu zdań z "so", "neither", "nor", np:

  • What should I do?
  • Is he here?
  • Can you do this for me?
  • What would you like?
  • Is there a TV in here?
  • Must he complete this assignment for us?
  • So does she. / Nor do I. / Neither do I.

Oczywiście zastosowanie inwersji nie ogranicza się jedynie do tworzenia pytań. Inwersja występuje także w innych złożonych konstrukcjach.

W pisanym języku angielskim oraz w formalnym stylu, używamy inwersji w następujących przypadkach:

1. Inwersja po czasownikach wyrażających ruch oraz po wyrażeniach przysłówkowych odnoszących się do miejsca

  • In (Into the room) rushed the host with bad news.
  • Round the corner came the policeman.

2. Inwersja po negatywnych wyrażeniach przysłówkowych

Na przykład: not even once, in no way, under no circumstances, on no account (occasion), at no time, on no condition, not until, not only

  • In no way is Tom responsible for what has happened.
  • Under no circumstances can we free this man.
  • Not until she married him, did she realize what kind of person he was.

3. Inwersja po wyrażeniach przysłówkowych zaczynających się od "only"

  • Only after her speech did I realize how important the problem was.
  • Only after I completed (completing) the test did I realize how clever I was.

4. Inwersja po wykrzyknieniach z "here" oraz "there"

  • Here comes the hero!
  • There goes our little princess!

5. Inwersja po "seldom", "rarely", "never" w porównaniach

  • Seldom did I understand what they were saying
  • Never had I been so exhausted.
  • Rarely did she thank when complimented.

6. Inwersja po "hardly", "scarcely", "no sooner" kiedy jedna akcja następuje po drugiej

  • Hardly had I entered the room when the telephone rang.
  • Scarcely had I arrived when trouble started.
  • No sooner did I go out on my own than I realized that I needed more training.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *