Czasowniki nieregularne w języku angielskim zawdzięczają swoją nazwę temu, że nie przyjmują one typowej formy czasu przeszłego i imiesłowu (Past Simple i Past Participle), tzn. poprzez dodanie końcówki ‚ed’ lub ‚d’. Nieregularne formy czasu przeszłego lub imiesłowu dokonanego (trzecia forma czasownika) mają podłoże historyczne. W przeszłości wszystkie angielskie czasowniki miały formy nieregularne, co było regułą w owym czasie.

CzasownikPast SimpleParticipleZnaczenie
arise wymowaarose wymowaarisennadarzać się (okazja), powstawać, podnosić się
awake wymowaawoke wymowaawoken wymowabudzić się
bewas, werebeenbyć
bear wymowabore wymowaborn wymowarodzić, nosić
beat wymowabeat wymowabeat wymowa beaten wymowabić, pobić
become wymowabecamebecomestawać się
begin wymowabegan wymowabegun wymowarozpoczynać, zaczynać
bend wymowabent wymowabent wymowazginać się , zginać
bereave wymowabereft wymowabereavedpozbawić, pogrążyć w żałobie, osierocić
beseech wymowabesought wymowabesought wymowabłagać, zaklinać
beset wymowabeset wymowabeset wymowaotaczać, prześladować, osaczać, napastować
bespeak wymowabespoke wymowabespoken wymowawyrażać, przedstawiać, świadczyć, wykazywać
bet wymowabet wymowabet wymowazakładać się, obstawiać
bid wymowabid wymowa / bade wymowabid wymowa / bidden wymowarozkazywać, witać, żegnać, prosić, licytować
bind wymowabound wymowabound wymowawiązać
bite wymowabit wymowabitten wymowagryść, kąsać
bleed wymowabledbledkrwawić
bless wymowablest / blessed wymowablest / blessed wymowabłogosławić
blow wymowablew wymowablown wymowadmuchać, wiać
break wymowabroke wymowabroken wymowałamać
breed wymowabred wymowabred wymowahodować
bring wymowabrought wymowabrought wymowaprzynosić
broadcast wymowabroadcast wymowabroadcast wymowatransmitować
build wymowabuilt wymowabuilt wymowabudować
burn wymowaburned / burnt wymowaburned / burnt wymowapalić, przypalać
burst wymowaburst wymowaburst wymowawybuchać
buy wymowabought wymowabought wymowakupować
cast wymowacast wymowacast wymowarzucać
catch wymowacaught wymowacaught wymowałapać
chide wymowachidchiddenłajać
choose wymowachose wymowachosen wymowawybierać
cleave wymowaclove wymowa / cleft wymowacloven wymowa /cleft wymowarozszczepiać, rozłupywać, rozdzielać, rozdwajać
cling wymowaclung wymowaclung wymowalgnąć, przyglnąć
clothe wymowaclad wymowa / clothedclad wymowa / clothedubierać, odziewać
comecamecomeprzychodzić, przybywać, pochodzić
cost wymowacost wymowacost wymowakosztować
creep wymowacrept wymowacrept wymowapiąć się, pełzać,
cut wymowacut wymowacut wymowaciąć, uciąć
deal wymowadealt wymowadealt wymowazałatwić, zajmować się, handlować
dig wymowadug wymowadug wymowakopać
dive wymowadived / dove wymowadivednurkować
dodiddonerobić
draw wymowadrew wymowadrawn wymowaciągnąć, rysować
dream wymowadreamed / dreamt wymowadreamed / dreamt wymowamarzyć, śnić
drive wymowadrove wymowadriven wymowajechać, prowadzić pojazd
drink wymowadrank wymowadrunk wymowapić
dwell wymowadwelt wymowadwelt wymowamieszkać, rozmyślać
eat wymowaate wymowaeaten wymowajeść
fall wymowafell wymowafallen wymowaupadać, przewracać się
feed wymowafed wymowafed wymowakarmić
feel wymowafelt wymowafelt wymowaczuć się, czuć, macać
fight wymowafought wymowafought wymowawalczyć
find wymowafound wymowafound wymowaznaleść
fit wymowafit wymowafittedpasować
flee wymowafled wymowafled wymowauciekać
fling wymowaflung wymowaflung wymowarzucać, ciskać
fly wymowaflew wymowaflown wymowalatać
forecast wymowaforcast wymowa / forcastedforcast wymowa / forcastedprzewidywać
forbear wymowaforbore wymowaforborne wymowapowstrzymywać się
forbid wymowaforbade wymowaforbidden wymowazabraniać
forget wymowaforgot wymowaforgotten wymowazapominać
forego (forgo) wymowaforewent wymowaforegonepoprzedzać
forgive wymowaforgave wymowaforgivenwybaczać
forsake wymowaforsookforsakenporzucić
freeze wymowafroze wymowafrozen wymowazamarznąć, mrozić
getgotgottendostać, dostać się
give wymowagave wymowagiven wymowadawać
gowentgoneiść, chodzić
grind wymowaground wymowaground wymowamielić, kuć
grow wymowagrew wymowagrown wymowarosnąć, uprawiać
hang wymowahung wymowahung wymowawieszać
hear wymowaheard wymowaheard wymowasłyszeć
hew wymowahewedhewn wymowa / hewedrąbać
hide wymowahid wymowahidden wymowachować
hit wymowahit wymowahit wymowauderzać
hold wymowaheld wymowaheld wymowatrzymać
hurt wymowahurt wymowahurt wymowaranić, kaleczyć
keep wymowakept wymowakept wymowazatrzymywać, trzymać
kneel wymowaknelt wymowaknelt wymowaklękać
knit wymowaknit wymowa / knittedknit wymowa /knittedrobić na drutach
know wymowaknew wymowaknown wymowawiedzieć
lay wymowalaid wymowalaid wymowakłaść, położyć
lead wymowaled wymowaled wymowaprowadzić
lean wymowaleant wymowa / leanedleant wymowa / leanedopierać się
leap wymowaleaped / leapt wymowaleaped / leapt wymowapodskakiwać
learn wymowalearned / learnt wymowalearned / learnt wymowauczyć się
leave wymowaleft wymowaleft wymowawyjeżdżać, wychodzić
lend wymowalent wymowalent wymowapożyczać
letletletpozwalać
lie wymowalay wymowalain wymowależeć
light wymowalighted / lit wymowalighted / lit wymowazapalać, świecić
lose wymowalost wymowalost wymowagubić, zgubić, tracić
make wymowamade wymowamade wymowarobić, produkować
mean wymowameant wymowameant wymowaznaczyć
meet wymowamet wymowamet wymowaspotykać
misspell wymowamisspelled / misspeltmisspelled / misspeltrobić literówkę
mistake wymowamistook wymowamistaken wymowabrać za kogoś lub coś
mow wymowamowedmowed / mown wymowakosić
outgrow wymowaoutgrew wymowaoutgrownwyrosnąć, przerosnąć
overcome wymowaovercame wymowaovercome wymowapokonać
overdo wymowaoverdidoverdone wymowaprzedobrzyć, pokonać
overtake wymowaovertook wymowaovertakenprzejąć, wyprzedzić
overthrow wymowaoverthrewoverthrownobalić
pay wymowapaid wymowapaid wymowapłacić
plead wymowapled wymowapled wymowaprosić
prove wymowaprovedproved / proven wymowaudowadniać
putputputkłaść
quit wymowaquit wymowaquit wymowarezygnować, rzucać
read wymowaread wymowaread wymowaczytać
rid wymowarid wymowarid wymowapozbyć się
ride wymowarode wymowaridden wymowajechać
ring wymowarang wymowarung wymowadzwonić
rise wymowarose wymowarisenwstawać, wschodzić
run wymowaran wymowarun wymowabiegać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *