Kolokacje to często używane zestawienie słów, jednak znaczenie całości wynika ze znaczeń poszczególnych słów. Niektóre słowa nie występują w języku obok siebie np.: nie mówi się wartki komputer tylko szybki komputer. Można więc powiedzięć, że rzeczownik komputer kolokuje z przymiotnikiem szybki ale nie kolokuje z przymiotnikiem wartki.

Przykłady w języku angielskim.

  • W języku angielskim czasownik perform (wykonywać) używany jest ze słowem operation(operacja), ale nie z rzeczownikiem discussion (dyskusja) : The doctor performed the operation(Doktor wykonał operację)
  • Kolokacjami rzeczownika ‚bank‚ są: central, river, account, manager, merchant, money, deposits, lending, society. Przykłady tych kolokacji są bardzo powszechne w języku np.: ‚central bank’, ‚bank or building society’, etc.
  • Przymiotnik High kolokuje z rzezczownikiem probability, ale nie z rzeczownikiem chance: a high probability i a good chance
  • Herd kolokuje z rzezczownikiem cows, ale nie z rzeczownikiem sheep: a herd of cows oraz flock of sheep

Dobrym przykładem angielskich kolokacji jest kiedy stosujemy do a kiedy make

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *