Konstrukcja " it’s (high / about) time "

Po konstrukcji it’s (high / about) time może występować bezokolicznik :

  • It’s time to go home.
  • It’s time to buy a new house.

Aby wyrazić kto powinien coś zrobić używamy for + dopełnienie + bezokolicznik:

  • It’s time for us to go home.
  • It’s time for you to buy a new house.

Po konstrukcji it’s (high / about) time może również występować czas przeszły ze znaczeniem teraźniejszym, nie przeszłym :

  • It’s time he went home.
  • It’s time you bought a new house.

To użycie wyraża krytykę lub skargę, a słowa high lub about czynią tą krytykę silniejszą.

  • It’s high time you got a job.
  • It’s about time you got a haircut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *