Konstrukcja "wish"

He wishes that he were rich
They wish that they had studied harder when they were young.
She wishes that you would come to the meeting tomorrow.

W zdaniach tych można pominąć "that".

Powyższe trzy przykłady ilustrują użycie trybu łącznikowego przeszłego. Każdy z nich odnosi się do innego czasu.

"He wishes he were rich" w dosłownym tłumaczenie oznacza "on życzy sobie żeby był bogaty". Pytanie kiedy? Teraz i w przyszłości. Czas przeszły czasownika w tej formie gramatycznej odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. W angielskim, podobnie jak w polskim, używa się czasu przeszłego do wyrażenia tego co nie jest prawdziwe na dzień dzisiejszy.

W trybie tym w języku polskim użycie czasownika "życzy" umieszcza to życzenie w teraźniejszości. Oznacza to, że życzenie to nie dotyczy przeszłości.

Innym tłumaczeniem słowa "wish" jest "żałować". Zdanie "He wishes he were rich" można też przetłumaczyć jako "on żałuję, że nie jest bogaty". Kiedy? W tej chwili nie jest bogaty.

Te dwa polskie tłumaczenia mają tylko jedną konstrukcję w języku angielskim

"On żałuję, że nie jest bogaty" oraz "On życzy sobie żeby był bogaty" = jedna forma: "He wishes he were rich".

Co się stanie jeśli chcemy powiedzieć następujące zdanie: ‚On żałuje, że nie był bogaty" lub "On życzył sobie żeby był bogaty". Dwie te formy w języku polskim odnoszą sie do przeszłości. W angielskim mają one tylko jedną formę: "He wishes he had been rich". Czasownik "had been" użyty w czasie Past Perfect.

ZASADA:

Do wyrażenia żalu, lub życzenie dotyczącego teraźniejszości i przyszłości należy używać czasu Past Simple lub Past Conitnuous

  • I wish you were here = I regret that you are not here.
  • He wishes he had a car = he regrets that he doesn’t have a car.
  • They wish they were going together = they regret that they are not going together.

Do wyrażenia żalu, lub życzenie dotyczącego przeszłości należy używać czasu Past Perfect.

  • She wishes she had studied at school = she regrets that she didn’t study at school.
  • He wishes he had seen Pink Floyd = he regrets that he didn’t see Pink Floyd.
  • I wish I had been with you = I regret that i wasn’t with you.

W konstrukcji "wish" można także użyć "would" .

  • I wish you would see this – teraz lub w przyszłości
  • I wish you would have seen this – w przeszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *