Konstrukcja "would rather "

Konstrukcji tej używa się do wyrażania preferencji. w języku polskim oznacza ona "woleć".

"I’d rather (would rather) she went with us" oznacza "wolałbym, żeby z nami poszła. Podobnie jak w poprzednim przypadku (zobacz "wish") używa się tutaj trybu łącznikowego przeszłego. Zasady są identyczne jak w przypadku "wish" .

ZASADA:

Do wyrażenia preferencji dotyczącego teraźniejszości i przyszłości należy używać czasu Past Simple lub Past Conitnuous

  • I’d rather you weren’t smoking here = I don’t want you to smoke here. (I prefer that)
  • He’d rather she went to the office = he wants her to go to the office. (He prefers that)
  • They’d rather he stayed here than downstairs = they want him to stay here and not downstairs. (They prefer that)

Do wyrażenia preferencji dotyczącego przeszłości należy używać czasu Past Perfect. (Sytuacja nie jest możliwa- przeszłości nie można zmienić)

  • She’d rather he had not done that.= She wants him not to do that but he already did that. (She prefers that)
  • He’d rather you had finished this work by 10 = He wanted you to finish this by 10 o’clock but you didn’t. (He prefers that) .

Jeśli preferencja odnosi się do tego samego podmiotu, który ją wyraża, stosuje się wówczas bezokolicznik.

  • I’d rather stay than go – wolę zostać niż pójść.
  • She’d rather be here than there -woli być tutaj niż tam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *