Kropka w języku angielskim ma kilka nazw: full stop lub period (w gramatyce), decimal point lub dot (w matematyce).

 1. Kropkę stawia się na końcu zdania:

  There are three main conventions relating to the number of spaces.
  I asked her whether she could tell me the way to Brighton.

 2. Kropkę stawia się w skótach, akronimach, inicjałach:

  Mr., Dr., Prof., U.S.A., O.J.
  W języku brytyjskim kropki są często pomijane, natomiast w amerykańskim pomija się je jedynie w skrótach, które wymawia się jak normalne słowa np.: NATO.
  Jeśl zdanie kończy się skrótem po którym powinna być kropka, zostaje ona pominięta np.: My name is Michael Jackson, Jr.

 3. W cyfrach:

  1.1 – jeden i jedna dziesiąta

Opis podstawowych znaków interpunkcji:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *