Less

Less odnosi się do rzeczowników, które nie mogą być policzone (są niepoliczalne) lub podzielone na części pierwsze. Zazwyczaj są to rzeczowniki abstrakcyjne (np. szczęście, pieniądze, śnieg).

  • I would like less sauce please.
  • When I heard what happened, I had far less respect for him.

Less odnosi się także do przymiotników i przysłówków.

  • She is less pretty than she used to be.
  • I run less quickly than Tom.

Fewer

Fewer odnosi się do rzeczowników, które mogą być policzone (są policzalne) lub podzielone na części pierwsze.

  • There were fewer customers at the bank after lunch.
  • There should be fewer books on the shelf.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *