WYPOWIEDŹ PISEMNA Odpowiedzi

Zadanie 7. (5 pkt)

Miałeś/łaś odwiedzić kolegę w Londynie w przyszłym tygodniu. Napisz wiadomość,

w której

• odwołasz swoją wizytę z powodów zdrowotnych

• napiszesz, co zalecił Ci lekarz

• zapytasz kolegę, jakie ma plany na wakacje

• zaproponujesz wspólny wyjazd w góry, kiedy wyzdrowiejesz.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Zadanie 8. (10 pkt)

Po skończeniu szkoły postanowiłeś/łaś przerwać naukę na rok. Nie rozmawiałeś/łaś

o tym jeszcze z rodzicami. Napisz list do kolegi z Anglii.

• Poinformuj o swojej decyzji i podaj powód jej podjęcia.

• Napisz, jak zamierzasz spędzić ten rok i co chcesz robić po jego zakończeniu.

• Wspomnij o pozytywnej reakcji Twoich przyjaciół oraz swoich obawach związanych z reakcją rodziców.

• Zapytaj kolegę o jego opinię i poproś o radę, jak przekonać rodziców do tego pomysłu.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty). Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *