ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU – Odpowiedzi

Zadanie 1. (5 pkt)

Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób na temat telefonu komórkowego.

Przyporządkuj każdej osobie (1.1. – 1.5.) zdanie podsumowujące jej opinię (A – F).

Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje

do żadnej wypowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. TRANSKRYPCJA

  • Speaker 1
  • Speaker 2
  • Speaker 3
  • Speaker 4
  • Speaker 5

A. I can use a mobile phone when something bad happens.

B. I have started to tell lies.

C. I use different functions of my mobile phone.

D. I spend too much money on my phone bills.

E. I never switch my mobile phone off.

F. I have no private life because of my mobile phone.

Zadanie 2. (5 pkt)

Usłyszysz dwukrotnie ogłoszenie dotyczące zwiedzania katedry. Zdecyduj, które zdania

są zgodne z treścią ogłoszenia (T), a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią

rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. TRANSKRYPCJA

2.1. Visitors must be easily identified.

2.2. The group must stay together while visiting the Cathedral park.

2.3. Tourists can take pictures inside the Cathedral if they pay for it.

2.4. Foreigners can listen to recordings in their native languages.

2.5. The recorded message is addressed to individual visitors.

Zadanie 3. (5 pkt)

Usłyszysz dwukrotnie wywiad z wynalazcą gry. Z podanych możliwości odpowiedzi

wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną

odpowiedź otrzymasz 1 punkt. TRANSKRYPCJA

3.1. Matt started creating games to

A. include them in a book.

B. sell them on the Internet.

C. entertain the students.

3.2. When Matt starts using ‘Word up’, his students

A. do not want to speak.

B. help each other start.

C. can’t wait to play it.

3.3. During the game students

A. should write down new vocabulary.

B. must listen to their colleagues.

C. have to remember all the answers.

3.4. Matt took the name ‘Word up’ from

A. the title of a song.

B. the name of a band.

C. an African greeting.

3.5. In the interview, Matt presents

A. different ways of learning new words.

B. detailed rules of playing the game.

C. his experiences of using the game.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *