STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

Zadanie 1. (2,5 pkt)

Uzupełnij każde z niedokończonych zdań, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.

1.1. It was not necessary for him to take any warm clothes, so he travelled light.
He ________________________ take any warm clothes with him, so he travelled light.
1.2. Sources report that some people are searching for their relatives.
Some people are reported ___________________________________ for their relatives.
1.3. He hasn’t ridden a bicycle for ages.
It’s ages ______________________________________________ a bicycle.
1.4. She is not self-confident enough; that’s why she did not cope with the situation then.
If she were more self-confident, she ______________________ with the situation then.
1.5. ‚No, I wasn’t there,’ Kevin said.
Kevin denied ____________________________ there.

Zadanie 2. (2,5 pkt)

Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.

2.1. Scientists (interesują się) __________________________ in such phenomena for ages.
2.2. I wonder how (udało mu się) _________________________________ to reach the top.
2.3. We (powinniśmy byli sprawdzić) _______________________________ the departure time before we left.
2.4. I met foreign students, (z których wielu) ________________________ had never heard of my country before.
2.5. (Im silniejszy) ____________________ the wind, (tym większe) __________________ the waves.

WYPOWIEDŹ PISEMNA

Zadanie 3. (18 pkt)

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.

1. Napisz rozprawkę na temat „Teenagers taking up sport professionally – pros and cons”.
2. Napisz recenzję polskiego filmu, który ze względu na walory artystyczne i znaczenie dla Polaków polecił(a)byś swojemu znajomemu z zagranicy.
3. Napisz opowiadanie o nieoczekiwanym wydarzeniu, które miało miejsce podczas wycieczki zagranicznej i spowodowało Twój wcześniejszy powrót do domu.

ODPOWIEDZI

1.1. did not have to / did not need to

1.2. to be searching

1.3. since he rode

1.4. would have coped

1.5. being / (that) he had been / having been

2.1. have been interested

2.2. he managed / he was able

2.3. should have checked / ought to have checked.

2.4. many of whom

2.5.The stronger / The more powerful … the bigger / the higher

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *