FORMA

1. Trzeci Okres Warunkowy + Drugi Okres Warunkowy

If + Podmiot + Past Perfect, Podmiot + would + czasownik

  • If you had told me about the trip, I would be going with you tomorrow. (Nie powiedzieliście mi o wycieczce w przeszłości i dlatego nie jadę z wami jutro)
  • If you had seen that movie, you would know what it is about. (Nie widziałeś filmu w przeszłości i teraz nie wiesz o czym on jest)

2. Drugi okres Warunkowy + Trzeci Okres warunkowy

If + Podmiot + Past Simple, Podmiot + would have + Past Participle

UŻYCIE

Ad. 1 Sytuacja z przeszłości ma wyraźny wpływ na sytuację teraźniejszą lub przyszłą.

  • If she had followed my advice, she would be a Prime Minister now. (Gdyby posłuchała mojej rady, byłaby teraz premierem)
  • If he hadn’t lost all his money on gambling last week, he would be going with us to London tomorrow. (Gdyby nie przegrał wszystkich pieniędzy na zakładach w zeszłym tygodniu, jechałby z nami do Londynu jutro)

Ad. 2 Sytuacja teraźniejsza mogłaby mieć wpływ na jakąś sytuację w przeszłości.

  • If I had some savings, I would have lent you some money. (Gdybym miał jakieś oszczędności, pożyczyłbym ci trochę pieniędzy)
  • If she didn’t work hard, she wouldn’t have achieved success. (Gdyby nie pracowała ciężko, nie odniosłaby sukcesu)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *