W języku angielskim występują następujące czasowniki modalne:

Znaczenie czasowników modalnych jest zazwyczaj związane z:

  • wątpliwością
  • pewnością
  • prawdopodobieństwem
  • zdolnością
  • obligacją
  • pozwoleniem (lub jego brakiem)
  • sugestią

Charakterystyka czasowników modalnych

Poniżej znajduje się opis czasowników modalnych wyrażający prawdopodobieństwo, obligację i radę.

Czasowniki modalne – prawdopodobieństwo

W języku angielskim czasowniki wyrażające prawdopodobieństwo używane są do wyrażania opinii w oparciu o informację posiadaną przez mówcę. Kiedy mówimy: "she is at home" mamy 100% gwarancji, że tak jest. Wyrażamy tą opinię w oparciu o pewne informacje, które już posiadamy, np: o tej godzinie zawsze jest w domu – znamy ją dobrze, albo właśnie widzieliśmy jak wchodziła do domu.

Tabela przedstawiająca prawdobodobieństwo (od 100% w dół)

Prawd.Zdanie twierdzące
(teraźniejszość)
Zdanie przeczące
(teraźniejszość)
100%She is reading a book
pewność
She isn’t reading a book.
pewność
95%She must be reading a book.
możliwość
She can’t be reading a book.
brak możliwości
50%She may be reading a book.
możliwość
She may not be reading a book.
możliwość
49%She might be reading a book.
możliwość
She might not be reading a book.
możliwośc
0-20%She could be reading a book.
możliwość
Prawd.Zdanie twierdzące
(przeszłość)
Zdanie przeczące
(przeszłść)
100%She was reading a book
pewność
She wasn’t reading a book.
pewność
95%She must have been reading a book.
możliwość
She can’t have been reading a book.
She couldn’t have been reading a book.
brak możliwości
50%She may have been reading a book.
możliwość
She may not have been reading a book.
możliwość
49%She might have been reading a book.
możliwość
She might not have been reading a book.
możliwość
0-20%She could have been reading a book.
możliwość

Czasowniki modalne wyrażające obligację

FunkcjaWyrazTeraźniejszy przyszłyCzas przeszły
Silna obligacjamustI must bring you the book I borrowed.I had to bring you the book I’d borrowed
Silna obligacjamusn’tYou mustn’t smoke in here.You weren’t allowed to smoke in here.
Silna obligacjahave toYou have to stay at home tonightYou had to stay at home that night.

Czasowniki wyrażające brak obligacji

FunkcjaWyrazTeraźniejszy przyszłyCzas przeszły
Brak obligacjidon’t have toI don’t have to study, becasue I already have.I didn’t have to study, because I already had.
Brak obligacjidon’t need toI don’t need to take that course.I didn’t need to take that course.
Brak obligacjineedn’tYou needn’t buy me a present.You needn’t have bought me a present.

Czasowniki wyrażające radę

FunkcjaWyrazTeraźniejszy i przyszłyCzas przeszły
Rada (formalna)wouldI would do this if I were youI would have done it if I’d been you.
Rada (formalna)woudn’tI wouldn’t talk to him if I were you.I wouldn’t have talk to him if I’d been you.
Rada (nieformalna)shouldYou should take up football.You should have taken up football.
Rada (nieformalna)shouldn’tYou shouldn’t talk back to your parents.You shouldn’t have talked back to your parents.
Rada (nieformalna)ought toYou ought to come at 10 o’clock.You ought to have come at 10 o’clock.
Rada (nieformalna)ought not toYou ought not to stay here.You ought not to have stayed here

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *