Wydawać by się mogło, że nie ma różnicy pomiędzy most i the most, ale niestety tak nie jest. Małe "the" robi różnicę.

Most ma dwa znaczenia w języku angielskim:

 1. bardzo
 2. większość

Przykłady:

 • He is late most of the time. (W większości spóźnia się).
 • He is a most intelligent man. (On jest bardzo inteligentnym facetem).

Most może wystepować z przyimkiem of.

Jeśli używamy słowa most w znaczeniu "większość" i mówimy o dużej grupie (bardzo ogólnie), to powinniśmy używać go bez przyimka np.:

 • Most people like learning English.
 • Most students are hard working.

Jeśli mówimy o mniejszej i konkretniejszej grupie, wtedy używamy oprzyimka "of", np.:

 • Most of the people I know don’t like English classes.
 • Most of the students in this class haven’t done their homework.

W gramatyce angielskiej, po słowie most nigdy nie występuje określink (determiner np.: a, the, this, that, my, itp.), co oznacza, że poniższe zdania są niepoprawne np.:

 • Most my friends are supportive. ŹLE (Most of my friends are supportive. DOBRZE)
 • Most the books are on the shelf. ŹLE (Most of the books are on the shelf. DOBRZE)

Używając of, musimy stosować determiner np.:

 • Most of people are happy. ŹLE
 • Most people are happy (ogólnie o ludziach) albo Most of the people are happy (O konkretnej grupie ludzi).

Wyjątkiem do tej zasady jest mówienie o regionach czy państwach np.:

 • Most of Poland is very friendly.
 • Most of Europe belongs to the EU.

The most w języku angielskim ma jedno znaczenie

 1. naj, najwięcej,

Używane jest w najwyższym stopniu przymiotnika

 • Pierwszy stopień: intelligent (inteligentny)
 • Drugi stopień: more intelligent (inteligentniejszy)
 • Trzeci stopień the most intelligent (najinteligentniejszy)

The most może być również rzeczownikiem oznaczającym "najwięcej".

Podsumowanie:

 • She is the most likeable person (Ona jest najbardziej lubianą osobą)
 • She is most likeable person (Ona jest bardzo lubianą osobą)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *