Mowa niezależna (Direct Speech) w języku angielskim to dosłowne przytoczenie wypowiedzi (zarówno czyjejś jak i własnej), np.: John said, „Will you go with me ?” and I said, „Yes, I will”.

Mowa niezależna wymaga użycia dwóch elementów, które wydają się być niepowiązane składniowo:

  • zdania wprowadzającego – w powyzszym przykładzie „John said” i „I said
  • zdania wprowadzanego – w powyzszym przykładzie „Will you go with me?” i „Yes, I will„.

Zdanie wprowadzające, którego orzeczeniem jest najczęściej czasownik oznaczający mówienie (powiedzieć, poinformować, rzec, itp), wyjaśnia kto wypowiada przytoczone słowa. Zdanie wporwadzane to dosłowny cytat wypowiedzi.

W języku angielskim mowa niezależna nie stanowi problemu, ponieważ nie zmieniają sie czasy, osoby, czy przysłówki. Innym przypadkiem jest mowa zależna (Reported Speech), która może być problematyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *