Much

Słowo much (liczebnik) oznacza "dużo" i stosowane jest z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej. W mowie codziennej, much pojawia się głównie w pytaniach oraz przeczeniach, natomiast w zdaniach twierdzących może występować w połączeniu z przysłówkami: so, too bądź zastępowane jest synonimem a lot / lots of .

 • We don’t have much time to finish this excercise today. (time – rzeczownik niepoliczalny)
 • He has got so much money that he can afford anything he wants. (money – rzeczownik niepoliczalny)
 • Do you have much work to do? (work – rzeczownik niepoliczalny)
 • There’s too much water in the tub. (water – rzeczownik niepoliczalny)

Słowo much może również oznaczać "bardzo", np.:

 • She loves him so much.
 • He is much hated by the whole class.

Przed określinkami (determiners) takimi jak: my, this, that, your, etc. oraz przed zaimkami można stosować much of , co oznacza "większość", "znaczna część" jakiejś całości lub "dużo" , np.:

 • Much of my house is painted red.
 • I haven’t done much of the work today.

Many

Słowo many oznacza "dużo" i odnosi się do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej.

 • There were many customers at the bank today. (customers – rzeczownik policzalny)
 • There should be many books on that shelf. (books – rzeczownik policzalny).

Przed określinkami (determiners) takimi jak: my, this, that, your, etc. oraz przed zaimkami można stosować many of , co oznacza "większość", "znaczna część" jakiejś całości lub "dużo" , np.:

 • I don’t know many of my neighbors.
 • I haven’t seen many of your friends at.the party.

A lot of

Wyrażenia "a lot of" i "lots of" oznaczają "dużo" i używane są zarówno z rzeczownikami niepoliczalnymi jak i policzlnymi np.:

 • I have a lot of friend = I have many friends.
 • I haven’t got much sugar left = I haven’t got a lot of suger left.
 • There is a lot of water here = there is much water here.
 • Have you got much work to do? = Have you got a lot of work to do?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *