Czasownik "to be" we wszystkich czasach i osobach

Odmiana czasownika to be we wszsytkich angielskich czasach przedstawiona jest w poniższej tabelce.

Present SimplePresent Continuous
IamIam being
youareyouare being
heisheis being
sheissheis being
itisitis being
weareweare being
youareyouare being
theyaretheyare being
Present PerfectPresent Perfect Continuous
Ihave beenIhave been being
youhave beenyouhave been being
hehas been hehas been being
shehas been shehas been being
ithas been ithas been being
wehave beenwehave been being
youhave beenyouhave been being
theyhave beentheyhave been being
Past SimplePast Continuous
IwasIwas being
youwereyouwere being
hewashewas being
shewasshewas being
itwasitwas being
wewerewewere being
youwereyouwere being
theyweretheywere being
Past PerfectPast Perfect Continuous
Ihad beenIhad been being
youhad beenyouhad been being
hehad beenhehad been being
shehad beenshehad been being
ithad beenithad been being
wehad beenwehad been being
youhad beenyouhad been being
theyhad beentheyhad been being
Future SimpleFuture Continuous
Iwill beIwill be being
youwill beyouwill be being
hewill behewill be being
shewill beshewill be being
itwill beitwill be being
wewill bewewill be being
youwill beyouwill be being
theywill betheywill be being
Future PerfectFuture Perfect Continuous
Iwill have beenIwill have been being
youwill have beenyouwill have been being
hewill have beenhewill have been being
shewill have beenshewill have been being
itwill have beenitwill have been being
wewill have beenwewill have been being
youwill have beenyouwill have been being
theywill have beentheywill have been being

Czasownik to be w czasach takich jak Past Perfect Continuous, Present Perfect Continuous, Future Perfect Continuous i Future Continuous nie występuje lub prawie nigdy nie występuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *