Testy i Ćwiczenia – Strona Bierna (Passive Voice)

Passive forms of the verb in Future Simple

 1. This house SELL next week. Odpowiedź: will be sold
  Odpowiedź
 2. My work FINALLY/FINISH next month. Odpowiedź: will be finally finished
  Odpowiedź
 3. A final decision MAKE on Friday Odpowiedź: will be made
  Odpowiedź
 4. Lunch SERVE in a minute. Odpowiedź: will be served Odpowiedź
 5. That problem NOT/SOLVE until next Saturday. Odpowiedź: won’t be solved Odpowiedź
 6. My next novel PUBLISH in a couple of days. Odpowiedź: will be published Odpowiedź
 7. The money PAY at the end of June. Odpowiedź: will be paid
  Odpowiedź
 8. Tom NOT/INVITE to my birthday any more. Odpowiedź: won’t be invited
  Odpowiedź
 9. His car REPAIR as soon as possible. Odpowiedź: will be repaired Odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *