Future Continuous nie ma strony biernej. Forma tego czasu to,

will be + czasownik z końcówką -ing

I will be visiting her at 11.

Gdybyśmy chcieli zastosować typową formułę strony biernej to takie zdanie miałoby przerost formy nad treścią

Przykład:

will be being + 3 forma czasownika (past participle)

Według tego wzoru zdanie takie wyglądałoby następująco:

She will be being visited at 11.

Inny przykład:

  • She will be buying a lot of things at the mall.
  • A lot of things will be being bought at the mall.

Zdania w stronie biernej w Future Continuous brzmią jak paznokcie po tablicy. Są używane w pewnych dialektach irlandzkich ale dla każdego słuchacza, któremu angielski nie jest obcy, to koszmarne przeżycie estetyczne.
PROSZĘ NIE TWORZYĆ STRONY BIERNEJ W TYM CZASIE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *