will have been + 3 forma czasownika (past participle)

Stronę bierną buduje się z czasownikami wyrażającymi akcję. Nie wszystkie czasowniki moga posiadać stronę bierną, np.: They will have been here by lunch (Będą tutaj do lanchu). Utworzenie strony biernej tego zdania jest niemożliwe, ponieważ brakuje w nim dopełnienia, które w stronie biernej stałoby się podmiotem.

Przykłady tworzenia strony biernej w czasie Future Perfect :

 • Strona czynna: I will have finished my homework by dinner. (Skończę pracę domową do obiadu)
  Strona bierna: My homework will have been finished by dinner. (Moja praca domowa zostanie skonczona do obiadu)
 • Strona czynna: She will have read the book by next week. (Przeczyta tą książkę do przyszłego tygodnia)
  Strona bierna: The book will have been read by her by next week. (Książka zostanie przez nią przeczytana do przyszłego tygodnia)
 • Strona czynna: They will have done this job for two years this week. (Będą wykonywać tą pracę przez dwa lata w tym tygodniu)
  Strona bierna: This job will have been done by them for two years this week. (Ta praca będzie przez nich wykonywana od dwóch lat w tym tygodniu)
 • Strona czynna: He will have written a letter by 10. (Napisze list do dziesiątej)
  Strona bierna: A letter will have been written by him by 10. (List zostanie przez niego napisany do 10)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *